«

»

Klasyfikacja zbiorów danych na płaszczyźnie – Sharky NN

Sharky Neural Networks

Sharky NN to program umożliwiający obserwację uzyskiwania rozwiązania problemu separacji zbiorów punktów na płaszczyźnie. Zbiór punktów może być wytworzony przez użytkownika, lub wybrany ze zdefiniowanych. Wstępnie zdefiniowane są: funkcja XOR (oczywiście zakłócona), figury geometryczne, popularne symbole.

Sharky Neural Networks

Sztuczne sieci neuronowe jako klasyfikator zbiorów punktów na płaszczyźnie – Sharky Neural Networks

Program umożliwia (dotyczy 0.9.0.22):

  1. Definiowanie zbiorów na płaszczyźnie:
   1. dwa zbiory danych (żółty, niebieski),
   2. dodawanie pojedynczych punktów i „spray” wybranych z klasy lub w ramach predefiniowanych kształtów,
   3. generowanie punktów w ramach kształtów rozkładzie w różnych układach współrzędnych,
   4. kasowanie zbiorów punktów,
   5. odczyt i zapis zbiorów.
  2. Wybór sieci z predefiniowanych (bez, z jedną, dwoma lub trzema warstwami ukrytymi). Każdy neuron posiada bias oraz używa bipolarnej sigmoidalnej funkcji aktywacyjnej

f(x)=2/(1+e-βx)-1

 1. Wybór warunku stopu dla uczenia:
  1. poprzez wartość błędu,
  2. poprzez liczbę epok.
 2. Wybór parametrów i wartości uczenia:
  1. wybór wartości współczynnika uczenia ν (ni) i możliwość jego zmniejszania w kolejnych krokach do określanej wartości minimalnej,
  2. określenie wartości momentum α (alpha).
 3. Obserwację wartości błędów: uśrednionego kwadratowego, uczenia, zbioru weryfikacyjnego oraz zmiany wartości ni
 4. Wyświetlenie rozwiązania w postaci obszaru wyznaczonego przez sieć oraz obszarów wyznaczonych przez pierwszą warstwę

Uwaga: każda sieć posiada dwa wyjścia ze względu na założenie twórców o rozwoju programu.

Wymagania

Producent nie określa wymagań. Sprawdzone na Windows XP, Windows 7, Wine 1.5.18.

Odnośniki

Ćwiczenia

Wkrótce. Przykro mi, ale musisz sobie wymyślić zadanie samodzielnie. Wyraz „samodzielnie” sprytnie omija formę rodzajową przymiotnika 😉