«

Porównanie czcionki z szeryfami i bez szeryfów

Porównanie czcionki z szeryfami (czerwona) i bez szeryfów (szara)

Porównanie kroju szeryfowego (kolor czerwony) z krojem bezszeryfowym (kolor szary). Zmiana kroju nie polega wyłącznie na dodaniu szeryfów. W tym przypadku jedną ze zmian było podniesienie poprzeczki w celu zachowania proporcji podziału, zaburzonych dodaniem szeryfów na dole litery.