«

»

Kasowanie historii i danych przeglądania

W trakcie korzystania z przeglądarki Internetowej powstaje wiele śladów wskazujących na sposób jej wykorzystania. Twórcy współczesnych przeglądarek zaimplementowali możliwość łatwego ich wykasowania. Można uczynić to ręcznie, lub automatycznie. Jedną z metod automatycznego kasowania jest skorzystanie z trybu prywatnego, jednak czasami po prostu chcemy zrobić porządek, a ciągłe korzystanie z tego trybu nie zawsze jest wygodne.

Jakie dane można wykasować z przeglądarki?

Producenci przeglądarek umożliwiają łatwe skasowanie:

  • historii przeglądania (historii odwiedzonych stron),
  • historii pobierania (historii pobranych: otworzonych oraz zapisanych plików),
  • historii wyszukiwania (haseł szukania z pola wyszukiwania i pola adresu),
  • zawartości pamięci podręcznej (w której przechowywane są obrazki i strony w celu szybszego wyświetlania),
  • plików cookie (informacji tekstowych pozostawionych przez stronę na komputerze) oraz innych danych dotyczących konfiguracji stron,
  • danych formularzy ze stron internetowych (danych wpisywanych w okienka na stronach),
  • zapamiętanych haseł do stron internetowych (bez Firefoksa),
  • aktywnych zalogowań do stron internetowych (tylko Firefox).

W każdej z przeglądarek dane, które mają być skasowane, wybierane są przez użytkownika.

Kasowanie historii w Firefoksie

Funkcję kasowania historii przeglądania w Firefoksie uruchomić można najłatwiej poprzez naciśnięcie skrótu Shift+Ctrl+Delete. Drugą możliwością jest wybranie opcji z menu: Firefox->Historia->Wyczyść historię przeglądania (Rys.1.).

Firefox - dostęþ do opcji czyszczenia historii

Rys. 1. Firefox - dostęp do opcji czyszczenia historii

W okienku czyszczenia można wybrać okres dla którego zostaną usunięte dane (Rys. 2.).

Firefox - wybór zakresu czyszczenia historii

Rys. 2. Firefox - wybór zakresu czyszczenia historii

W dolnej części (może wymagać rozwinięcia przyciskiem Szczegóły) zaznaczyć można informacje, które mają zostać skasowane. Skasowanie aktywnych zalogowań jest zalecane, gdy nie jesteśmy pewni, czy wylogowaliśmy się z serwisów internetowych przed zamknięciem karty, lub okna przeglądarki w trakcie poprzedniej sesji.

Skasowanie Ustawień witryn spowoduje, że ustawienia takie jak język, indywidualny sposób wyświetlania i podobne ustawienia realizowane dla anonimowych (nie zalogowanych) użytkowników zostaną utracone.

Firefox - wybór elementów historii do wyczyszczenia

Rys. 3. Firefox - wybór elementów historii do wyczyszczenia

Kasowanie historii w Google Chrome

Funkcję kasowania historii przeglądania w Chrome uruchomić można najłatwiej poprzez naciśnięcie skrótu Shift+Ctrl+Delete. Drugą możliwością jest wybranie opcji z menu: Narzędzia (klucz)->Opcje->Dla zaawansowanych->Wyczyść dane przeglądarki (Rys.4. i 5.).

Chrome - dostęp do opcji przeglądarki

Rys. 4. Chrome - dostęp do opcji przeglądarki

Chrome - czyszczenie w ustawieniach zaawansowanych

Rys. 5. Chrome - czyszczenie w ustawieniach zaawansowanych

W okienku Wyczyść historię przeglądania można wybrać zarówno okres czyszczenia, jak i zakres usuwanych danych (Rys. 6.).

Chrome - wybór elementów historii do wyczyszczenia

Rys. 6. Chrome - wybór elementów historii do wyczyszczenia

Kasowanie historii w Internet Explorerze

Funkcję kasowania historii przeglądania w Internet Eksplorerze uruchomić można poprzez naciśnięcie skrótu Shift+Ctrl+Delete. Drugą możliwością jest wybranie opcji z menu: Narzędzia (kółko zębate)-> Bezpieczeństwo->Usuń historię przeglądania (Rys. 7.)

Internet Explorer - dostęp do opcji czyszczenia historii

Rys. 7. Internet Explorer - dostęp do opcji czyszczenia historii

Zestaw opcji w okienku usuwanie historii przeglądania jest czytelnie opisany. Nie można wybrać okresu do wyczyszczenia – zawsze usuwany jest cały zakres danych (Rys. 8.).

Internet Explorer - wybór elementów historii do wyczyszczenia

Rys. 8. Internet Explorer - wybór elementów historii do wyczyszczenia