«

»

Wyszukiwanie obrazków słowem i obrazem

Internet jest potężną skarbnicą wszelakich różności. Przykładem takich skarbów może być przeogromny zbiór zdjęć przedstawiających chyba wszystko co można zobaczyć. Jak poszukać interesujących nas zdjęć? Jak poszukać i dowiedzieć się co przedstawia zdjęcie, które mamy na dysku?

Wyszukiwanie zdjęć z użyciem Google

Google w chwili obecnej jest najpopularniejszą i najpotężniejszą wyszukiwarką, która bardzo dobrze szuka zdjęć. Istnieją też inne wyszukiwarki zdjęć, a ich adresy znajdują się na końcu strony.

Wyszukiwanie możemy rozpocząć wpisując hasło szukania (tutaj: „koń”) bezpośrednio w Okienku wyszukiwania przeglądarki (prawy górny róg przeglądarki) lub na stronie szukania Google (środek strony) – Rys. 1. W odpowiedzi uzyskamy listę stron internetowych zawierających frazę (temat) wyszukiwania.

Miejsca do wpisania hasła wyszukiwania

Rys. 1. Miejsca do wpisania hasła wyszukiwania

Żeby zobaczyć wyszukane zdjęcia należy wybrać Google Grafika (na czarnym pasku na górze strony) lub, jeżeli się pokazało, Obrazy dla…w treści strony (Rys. 2.). Można też od razu wybrać zdjęcie, jeżeli wyświetliło się oczekiwane. Otworzy się strona zawierająca wyszukane przez Google grafiki (Rys. 3.).

Przejście do wyświetlania wyszukanych obrazów

Rys. 2. Przejście do wyświetlania wyszukanych obrazów

Strona z wyszukanymi obrazami

Rys. 3. Strona z wyszukanymi obrazami

Z lewej strony dostępne są opcje umożliwiające ograniczenie wyników wyszukiwania (Rys. 4.). Możliwe dodatkowe opcje to m.in.:

 • podzielenie wyników wyszukiwania wg tematyki (widoczna nad zdjęciami),
 • ograniczenie zakresu rozmiarów obrazka,
 • wybór dominującego na zdjęciu koloru,
 • wybór typu obrazu (zawierające twarz, jak zdjęcie, rysunek clip-art, grafika rysowana wektorowa).
Wybór dodatkowych opcji - kolorystyka obrazka

Rys. 4. Wybór dodatkowych opcji - kolorystyka obrazka

Po najechaniu na obrazek i przytrzymaniu chwilę kursora nad obrazkiem pokazuje się okienko właściwości obrazka (Rys. 5.). W oknie tym możemy przeczytać domenę w której znajduje się obrazek, jego wielkość w pikselach (artykuł o rozmiarach zdjęć wkrótce), tytuł obrazka. Dostępne są też dwie opcje: Podobne – do szukania obrazków podobnych wizualnie (Rys. 6.) oraz Więcej rozmiarów – do szukania tego samego obrazka w innych rozmiarach (Rys. 7.).

Możemy też od razu kliknąć w zdjęcie.

Opcje wybranego obrazka

Rys. 5. Opcje wybranego obrazka

Efekt kliknięcia w "Podobne"

Rys. 6. Efekt kliknięcia w "Podobne"

Efekt kliknięcia w "Więcej rozmiarów"

Rys. 7. Efekt kliknięcia w "Więcej rozmiarów"

Po kliknięciu w zdjęcie otwiera się strona właściwości zdjęcia (Rys. 8.).

Opcje na stronie obrazka

Rys. 8. Opcje na stronie obrazka

Na stronie właściwości obrazka (Rys. 8.) można:

 • Klikając w Witryna z tym zdjęciem – przejść do strony na której znajduje się obrazek. Uwaga! Część stron automatycznie wymusi przejście – nie zobaczymy strony właściwości obrazka!
 • Klikając w Pełny rozmiar – wyświetlić obrazek, żeby ocenić go w pełnym rozmiarze oraz żeby go zapisać, czy poznać jego adres internetowy.
 • Klikając w Wyszukiwanie obrazem – przejść do wyników wyszukiwania zawierających:
  • Obrazy podobne wizualnie
  • Strony zawierających podobne obrazy
 • klikając w Podobne obrazy – poszukać obrazów podobnych wizualnie (Rys. 5.)

Wyszukiwanie obrazem za pomocą Google

Jeżeli posiadamy jakiś obrazek, o którym chcielibyśmy się dowiedzieć więcej, lub chcielibyśmy znaleźć jego większą lub inną wersję, możemy skorzystać z wyszukiwania podobnym obrazem. Jest ono dostępne standardowo dla obrazków znalezionych przy pomocy Google. Można jednak wyszukać też obrazkiem pochodzącym z dysku, lub pokazując jego adres w Internecie.

Najpierw należy wejść na stronę Google i przejść na stronę wyszukiwania grafiki klikając Grafika na czarnym pasku w górnej części strony (Rys. 9.).

Przejście do wyszukiwania grafiki w Google

Rys. 9. Przejście do wyszukiwania grafiki w Google

Następnie kliknąć na symbol aparatu fotograficznego w pasku wyszukiwania na środku strony (Rys. 10.).

Uruchamianie wyszukiwania obrazem

Rys. 10. Uruchamianie wyszukiwania obrazem

Dostępne są dwie możliwości przekazania do wyszukiwania obrazka: przez wklejenie ze schowka adresu obrazka umieszczonego gdzieś w Internecie (Rys. 11.) lub, po kliknięciu w Prześlij obraz – wskazanie obrazka zapisanego na dysku komputera (Rys. 12.).

Wklejanie adresu obrazka z Internetu

Rys. 11. Wklejanie adresu obrazka z Internetu

Wgrywanie obrazka z dysku komputera

Rys. 12. Wgrywanie obrazka z dysku komputera

Obrazek można wskazać na dwa sposoby: klikając przeglądaj i wybierając go z dysku, lub przeciągając go z innego otwartego okna.

Spróbuj przeciągnąć na pole wyszukiwania któryś z obrazków położonych poniżej tego pola.

Wyszukiwanie obrazem z TinEye

Pierwszą poważną wyszukiwarką umożliwiającą wyszukiwanie obrazem była TinEye.com. Użycie tej wyszukiwarki jest bardzo proste.

Wchodzimy na stronę TinEye.com (Rys. 13.), na której mamy dostępne dwie opcje:

 • Upload your image – wczytaj swój obraz,
 • Enter image address: paste URL here (page or image) – wprowadź adres obrazka: wklej adres tutaj (strony lub obrazka).
Wyszukiwanie obrazków na stronie TinEye

Rys. 13. Wyszukiwanie obrazków na stronie TinEye

Dla obrazka z dysku wybieramy opcję pierwszą i wskazujemy plik, jak zawsze. W drugim przypadku w pole wklejamy ze schowka adres obrazka, lub adres strony na której obrazek ten znajduje się.

Po chwili otrzymujemy wyniki wyszukiwania (Rys. 14.).

Wyniki wyszukiwania TinEye

Wyniki wyszukiwania TinEye

Wyniki można posortować wg stopnia podobieństwa (Best Match), stopnia modyfikacji (Most Changed), czy wielkości (Biggest Image). Biała liczba na pomarańczowym tle wskazuje na liczbę stron na których znaleziono obrazek.

Jak widać, TinEye nadaje się najbardziej do wyszukiwania innych wersji tego samego obrazka.

Inne niż Google wyszukiwarki obrazków

 • tineye.com – szukanie innych wersji obrazka (szukanie obrazem)
 • picsearch.com – wyszukiwarka obrazów bardzo podobna do Google (szukanie tekstem i obrazem)
 • bing.com – wyszukiwarka Microsoftu z możliwością szukania obrazków (szukanie tekstem)
 • images.search.yahoo.com – wyszukiwarka obrazów od Yahoo (szukanie tekstem)