«

»

Tryb prywatny w przeglądarkach

Praktycznie wszystkie przeglądarki internetowe oferują tryb prywatny. Jest on dostępny w najnowszych wersjach Internet Explorera, Opery, czy Firefoksa. Czym właściwie jest ten tryb prywatny, jaki kiedy używać trybu prywatnego? Czego nie robi tryb prywatny? I czy tryb prywatny zwiększa jakoś nasze bezpieczeństwo?

Co pamięta przeglądarka

Podczas przeglądania Internetu w przeglądarce pozostają ślady większości podejmowanych działań. Standardowo skonfigurowana przeglądarka, nawet po ponownym uruchomieniu, zachowuje i udostępnia takie informacje jak:

  • historia przeglądanych stron (zobacz też: jak skasować historię przeglądania?),
  • historia pobieranych plików,
  • historia treści wpisywanych w pola formularzy (np. dane osobowe, nazwy kont),
  • historia wyszukiwania (w polach stron i w pasku wyszukiwania),
  • niektóre oglądane strony i obrazki ze stron (w pamięci podręcznej i pamięci trybu offline) – mogą one służyć do śledzenia użytkownika przez witryny,
  • ustawienia witryn internetowych (np. język),
  • ciasteczka witryn internetowych (pliki konfiguracyjne przechowywane na komputerze),
  • informacje o zamkniętych kartach i oknach,
  • oraz wiele innych informacji.

Czym jest tryb prywatny?

Stosowanie trybu prywatnego ma w założeniu uniemożliwić gromadzenie i przechowywanie informacji o działaniach użytkownika. Przeglądarka internetowa po wyjściu z tego trybu nie powinna zachować żadnej z wyżej wymienionych treści.

[important]Tryb prywatny pozwala na istotne zmniejszenie ilości informacji postawianej na komputerze po zakończeniu przeglądania Internetu.[/important]

[warning]Tryb prywatny nie zabezpiecza przed śledzeniem użytkownika, chociaż może zmniejszyć jego skalę. Korzystając z trybu prywatnego nie stajesz się niewidzialny.[/warning]

[warning]Zakładki dodane w trybie prywatnym będą dostępne po jego opuszczeniu. Pliki zapisane na dysku w trybie prywatnym nie zostaną skasowane, chociaż informacja o ich pobraniu zniknie z przeglądarki po jego opuszczeniu.[/warning]

Przejdź do sekcji o korzystaniu z trybu prywatnego w popularnych przeglądarkach:

Jak włączyć tryb prywatny w Firefoksie?

Tryb prywatny w Firefoksie jest możliwy do włączenia tylko globalnie. oznacza to, że każde „publiczne” okno zostanie na czas trybu prywatnego schowane i zostanie uruchomione nowe okno w trybie prywatnym. Po zakończeniu sesji prywatnej, stan zamkniętych okien zostanie odtworzony.

Tryb prywatny w Firefoksie uruchomić można przez menu Firefox->Przejdź do trybu prywatnego lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+P (Rys. 1.).

Firefox - włączanie trybu prywatnego

Rys. 1. Firefox - włączanie trybu prywatnego

Przed uruchomieniem trybu prywatnego Firefox wyświetli komunikat ostrzegawczy (Rys. 2.).

Firefox - ostrzeżenie przed wejściem do trybu prywatnego

Rys. 2. Firefox - ostrzeżenie przed wejściem do trybu prywatnego

Gdy Firefox działa w trybie prywatnym kolor menu zmienia się z pomarańczowego na fioletowy, a przed paskiem adresu wyświetla się ikonka weneckiej maski (pozwalającej przecież zachować pod pewnymi warunkami anonimowość). Po uruchomieniu wyświetlona zostaje też odpowiednia informacja (Rys. 3.).

Firefox w trybie prywatnym

Rys. 3. Firefox w trybie prywatnym

Żeby opuścić tryb prywatny, należy ponownie nacisnąć kombinację Ctrl+Shift+P, lub wybrać z menu Firefox->Opuść tryb prywatny (Rys. 4.)

Firefox - opuszczanie trybu prywatnego

Rys. 4. Firefox - opuszczanie trybu prywatnego

[warning]Tryb prywatny opuszczany jest natychmiast i bez potwierdzenia. Wszelkie otwarte okna i karty oraz pliki w trakcie pobierania zostaną utracone.[/warning]

Jak włączyć tryb prywatny w Google Chrome?

Tryb prywatny w Google Chrome nazywa się Incognito i można go włączyć naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+N, lub wybierając z menu Nowe okno incognito (Rys 5.). Nowe okno otworzy się pozostawiając otwarte pozostałe, wcześniej uruchomione okna – zarówno prywatne jak i „publiczne”.

Google Chrome - włączanie trybu Incognito

Rys. 5. Google Chrome - włączanie trybu Incognito

Okno w trybie Incognito otwiera się ze stosowną informacją w treści strony. Okna w trybie prywatnym oznaczone są ikonką szpiega w lewym górnym rogu (Rys. 6.). Tryb prywatny opuszcza się zamykając okna pracujące w tym trybie.

Google Chrome w trybie incognito

Rys. 6. Google Chrome w trybie Incognito

Jak włączyć tryb prywatny w Operze?

W Operze można korzystać z dwóch prywatnych trybów pracy. Opera pozwala otwierać zarówno karty w trybie prywatnym, jak i całe okna korzystające z tego trybu.

Nową kartę w trybie prywatnym otwiera się klikając prawym klawiszem w pasek kart i wybierając Nowa karta prywatna, lub wybierając z menu Opera->karty i okna->Nowa karta prywatna (Rys. 7.).

Opera - uruchamianie karty i okna trybu prywatnego

Rys. 7. Opera - uruchamianie karty i okna trybu prywatnego

Karta prywatna oznaczona jest symbolem fiszki (zawieszki, podobnej do hotelowej zawieszki na drzwi „nie przeszkadzać”) i otwiera się ze stosowną informacją w treści strony (Rys 8.).

Nowe okno, w którym każda otwarta karta będzie działała w trybie prywatnym uruchamia się wybierając z menu Opera->karty i okna->Nowe okno prywatne (Rys. 7.), lub naciskając kombinację Ctrl+Shift+N. Okno nie jest specjalnie oznaczone, oznaczone są tylko karty (Rys. 8.).

Karta trybu prywatnego w Operze

Rys. 8. Karta trybu prywatnego w Operze

Z trybu prywatnego Opery wychodzi się zamykając kartę, lub okno pracujące w trybie prywatnym. Okno z otwartymi kartami prywatnymi zamyka się bez ostrzeżenia.

Jak włączyć tryb prywatny w Internet Explorerze?

Tryb prywatny w Internet Eksplorerze nazywa się InPrivate. Można go uruchomić wybierając z menu Kółko zębate->Bezpieczeństwo->Przeglądanie InPrivate (Rys. 9.), lub wciskając kombinację Ctrl+Shift+P.

Internet Explorer - właczanie InPrivate

Rys. 9. Internet Explorer - włączanie InPrivate

Po uruchomieniu trybu InPrivate, w treści strony wyświetla się stosowny komunikat, a przed paskiem adresu pojawia się niebieskie pole z napisem InPrivate (Rys. 10.). Tryb można opuścić naciskając tę samą kombinację klawiszy.

Internet Explorer w trybie InPrivate

Rys. 10. Internet Explorer w trybie InPrivate