Dydaktyka

Wybrane materiały dydaktyczne.

Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki

Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki

 • Zakres tematyczny przedmiotu
 • Wprowadzenie do PSiZI
 • Ergonomia i BHP
 • Wykład: Ergonomia i BHP
 • Raport: Choroby zawodowe pracowników biurowych, opracowanie i prawa autorskie: NoweBiuro.pl
 • Zarządzanie czasem
 • Wykład: Zarządzanie czasem
 • Formy i koszty pracy
 • Prawo i informatyka
 • Materiały inne:
 • Artykuły z zakresu przedmiotu umieszczone na tej stronie,
 • Podręcznik: M. …
 • Pokaż strony »

  Inżynieria oprogramowania

  Materiały dydaktyczne i informacje związane z inżynierią oprogramowania

  Pokaż strony »

  Sieci i systemy sieciowe

  Zarządzanie systemami rozproszonymi

  Pokaż strony »

  Excel ico

  Sztuczna Inteligencja

  Sztuczna inteligencja [2012/2013]

  Literatura:

  • dorobek prof. Tadeusiewicza z odnośnikami do książek on-line z zakresu SI w tym sieci neuronowe z przykładowymi programami

  Pokaż strony »

  Połaczenie diod przez wspólny rezystor do masy

  Systemy Wbudowane

  Materiały dydaktyczne z przedmiotu Systemy wbudowane

  Pokaż strony »

  Projekt Zespołowy

  Celem przedmiotu projekt zespołowy jest praktyczne przećwiczenie podstawowych praktyk z zakresu inżynierii oprogramowania w zakresie prowadzenia projektu informatycznego oraz praktyczne poznanie zasad pracy zespołowej i zarządzania zespołem.

  Przebieg projektu

 • Omówienie zasad dotyczących tworzonego oprogramowania. Utworzenie zespołów, wybór tematów  ich akceptacja przez prowadzącego, wyznaczenie etapów do realizacji na kolejnych zajęciach, omówienie formalnych wymogów dot. prezentacji etapów …
 • Pokaż strony »

  Zasoby sieciowe GIS, mapy

  Zasoby związane z GIS:

  • http://www.gis-net.pl/ – rozbudowany polski portal poświęcony GIS
  • http://geoportal.gov.pl/ – Geoportal – system informacji przestrzennej Polski (ortofotomapy, kataster, topografia)
  • http://migrationsmap.net/ – interaktywna mapa migracji na świecie [en]
  • http://www.class3outbreak.com/ – mapa zombie na świecie (można je zabijać)
  • http://chartsbin.com/ – Serwis interaktywnych map (wykresów w postaci map). Można tworzyć własne. [en]
  • http://www.indexmundi.com/map/ – …

  Pokaż strony »