Wymagania funkcjonalne

[warning]W trakcie opracowywania – niekompletne. Opublikowane dla zachowania spójności materiału i jak najszybszej dostępności. Niezależnie obowiązuje literatura przedmiotu.[/warning]

Wymagania funkcjonalne opisują funkcje, czynności i operacje wykonywane przez system, najczęściej z perspektywy użytkownika.

Metody opisu wymagań funkcjonalnych

W zależności od struktury zespołu wytwarzającego oprogramowanie, stosować można rożne metody opisu wymagań. Największym problemem jest zawsze zasada najniższej klepki w beczce i stanowi ją zazwyczaj reprezentant użytkownika i to do niego należy dostosować metodę.

Opis językiem naturalnym

  • + zalety: prosty, chociaż obszerny zapis, duża elastyczność, możliwość opisania dowolnego aspektu,
  • – wady: brak precyzji, zbyt duża elastyczność, niejednoznaczność.

Chciałbym, żeby tu można było wybrać, żeby było widać, czy jest wybrane, czy niedostępne, bo czy jest na magazynie, to nie wiem.

Opis funkcji rezerwacji produktu przez klienta w sklepie internetowym przekazany przez zamawiającego aktualizację aplikacji.

Opis językiem naturalnym strukturyzowanym

Powstaje przez ograniczenie słownictwa – najczęściej poprzez stworzenie słowników wymaganych do opisywania konkretnych funkcji.

  • + zalety: prosty, chociaż obszerny zapis, elastyczność, możliwość opisania dowolnego aspektu,
  • – wady: niejednoznaczność, hermetyczność (konieczność opanowania słownika).

Diagramy blokowe

Function Block Diagram (FBD)

Diagramy kontekstowe

System Context Diagram (SCD)

Diagramy przypadków użycia

Use Case Diagram (UCD)

Formalizm matematyczny

  • + zalety: najwyższa precyzja,
  • – wady: najwyższa hermetyczność.
Formalny zapis ciągu Fibonnaciego

Formalny zapis ciągu Fibonacciego (tak dla przypomnienia)

Tabele wymagań funkcjonalnych

  • + zalety: kompletność (zestaw wymagań), jednoznaczność, spójność, hierarchiczność,
  • – wady: nieprzydatność do opisu koncepcji, brak możliwości scharakteryzowania aktorów (możliwe w innej formie).

zobacz też: Opis treści zawartych w tabelach wymagań funkcjonalnych z przykładami

Hierarchizacja wymagań (porządkowanie)

  • + zalety: łatwość tworzenia – od ogółu do szczegółu (top-down) lub poprzez grupowanie szczegółów (bottom-top), skupienie na użytkowniku, forma akapitowa lub diagram,
  • – wady: możliwość powtórzeń funkcji podrzędnych.

 

Tabele wymagań funkcjonalnych

Opis wymagań funkcjonalnych w formie tabel

Wymagania funkcjonalne w postaci tabeli umożliwiają stworzenie sformalizowanej struktury, będącej metodą opisu, zawierającej elementy języka naturalnego (czytelne dla klienta) i spójnego opisu funkcji i ich zależności (czytelne dla programisty). Wymagania funkcjonalne są elementem specyfikacji wymagań przygotowywanych we współpracy z użytkownikiem.

Pokaż strony »