↑ Powrót do Wymagania funkcjonalne

Tabele wymagań funkcjonalnych

Opis wymagań funkcjonalnych w formie tabel

Wymagania funkcjonalne w postaci tabeli umożliwiają stworzenie sformalizowanej struktury, będącej metodą opisu, zawierającej elementy języka naturalnego (czytelne dla klienta) i spójnego opisu funkcji i ich zależności (czytelne dla programisty). Wymagania funkcjonalne są elementem specyfikacji wymagań przygotowywanych we współpracy z użytkownikiem.

Przykład tabeli wymagań funkcjonalnych

W zależności od projektu i ustalonych zasad, nie wszystkie cechy są wymagane, mogą też być potrzebne inne. Niepotrzebnych pól się nie wypełnia. Inne możliwe pola, to np. przewidywany czas wytwarzania funkcji, osoba odpowiedzialna za szczegółowy opis, testowanie, etc.

 

Cecha Opis
Nazwa funkcji Nazwa funkcji z zachowaniem spójności w systemie. Może posiadać identyfikator alfanumeryczny zgodny z dokumentacją. Nie może być samym identyfikatorem.
Opis funkcji Opis działania funkcji. Może zawierać informacje o różnicach działania dla aktorów.
Dane wejściowe Jakie dane są wprowadzane do funkcji i w niej przetwarzane.
Źródło danych wejściowych Skąd pochodzą dane wejściowe: klawiatura, inna funkcja, itp. Przy różnych źródłach – wskazać.
Wynik Efekt działania funkcji. Może zawierać informacje o przetworzonych danych, sposobie ich zwrócenia, interakcji z elementami systemu, zwracanych wartościach, kodach błędów.
Wymagania Czynności i funkcje niezbędne do uruchomienia funkcji.
Przeznaczenie Co dalej z danymi uzyskanymi z funkcji.
Warunek wstępny
Kiedy funkcja może zostać uruchomiona.
Warunek końcowy Kiedy funkcja może zostać zamknięta.
Efekty uboczne Jakie zmiany nie związane z działaniem funkcji zostają naniesione w systemie.
Powód wywołania funkcji Powód dla którego funkcja została uruchomiona. Może zawierać przyczynę związaną z aktorem.

Przykłady wymagań funkcjonalnych w formie tabeli

Nazwa funkcji Gotowanie mleka
Opis funkcji Przygotowanie ugotowanego mleka
Dane wejściowe Mleko
Źródło danych wejściowych Kartonik z mlekiem, woreczek z mlekiem, butelka z mlekiem
Wynik Ugotowane mleko
Wymagania Garnek, źródło ciepła o temperaturze pow. 110 st.C
Przeznaczenie Przygotowanie napoju na mleku
Warunek wstępny
Mleko nie może być zsiadłe
Warunek końcowy Mleko musiało dojść do stanu wrzenia
Efekty uboczne Brudny garnek do umycia, zużycie energii
Powód wywołania funkcji 1. Wywołanie przez funkcję Przygotuj napój mleczny.2. Chęć posiadania ugotowanego mleka