↑ Powrót do Dydaktyka

Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki

Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki

 1. Zakres tematyczny przedmiotu
  1. Wprowadzenie do PSiZI
 2. Ergonomia i BHP
  1. Wykład: Ergonomia i BHP
  2. Raport: Choroby zawodowe pracowników biurowych, opracowanie i prawa autorskie: NoweBiuro.pl
 3. Zarządzanie czasem
  1. Wykład: Zarządzanie czasem
 4. Formy i koszty pracy
 5. Prawo i informatyka
 6. Materiały inne:
  1. Artykuły z zakresu przedmiotu umieszczone na tej stronie,
  2. Podręcznik: M. Cieciura: Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki
 7. Literatura podstawowa:
  1. M. Cieciura. Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki. Wyd. III, Warszawa 2012
  2. T. A. Limoncelli. Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów. Warszawa 2002
 8. Literatura uzupełniająca
  1. G. Szpor, C. Martysz, K. Wojsyk. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, ABC z Wolters Kluwer, Warszawa 2007
  2. Problemy informatyzacji administracji. Red. G. Szpor, Warszawa 2008
  3. Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji. Red.G. Szpor, Municipium, Warszawa 2009
  4. Społeczeństwo informacyjne, praca zb. pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Warszawa 2008
  5. A.A. Adams, R. McCrindle. Pandora’s Box: Social and Professional Issues of the Information Age. Chichester 2008
  6. J. Bartle. Szukaj Jak Gogle i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Warszawa 2006
   D.T. Dziuba. Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Warszawa 2000
  7. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz. Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków 1999
  8. J. Grzenia. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa 2006

Podręcznik: Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki

Do przedmiotu został wydany podręcznik. Dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie autora – Marka Cieciury, lub poniżej.

Pokaż strony »