Podręcznik: Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki

Do przedmiotu został wydany podręcznik. Dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie autora – Marka Cieciury, lub poniżej.

Podręcznik udostępniony jest w postaci elektronicznej na warunkach licencji Creative Commons (CC): Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych (CC-BY-NC-ND),co oznacza:

  1. Uznanie Autorstwa (ang. Attribution – BY): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.
  2. Użycie Niekomercyjne (ang. Noncommercial – NC): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.
  3. Bez Utworów Zależnych (ang. No Derivative Works – ND): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych. Opcja ta w szczególności zabrania konwertowanie udostępnianej postaci podręcznika, np. do wersji .DOC, jak również jej drukowania.

Marek Cieciura „Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki” [pdf], [prc]

CC-BY-NC-ND