↑ Powrót do Projekt Zespołowy

Wymagania do zaliczenia 1. semestru

Wymagane do zaliczenia pierwszego semestru przedmiotu:

 • opis podstawowych założeń systemu,
 • wymagania funkcjonalne – komplet,
 • diagram przypadków użycia – wszyscy aktorzy, minimum 30 przypadków, liczba diagramów dowolna – może być ogólny i kilka przypadków szczegółowych lub rozbudowany,
 • diagram komponentów – jeden, min. 5 komponentów,
 • diagramy interakcji (sekwencji) – min. 5 diagramów,
 • diagram stanu – min. 3 diagramy, min. 15 stanów,
 • diagram czynności (aktywności) – min. 5 diagramów, min. 20 czynności.

Drugi semestr dodatkowo do dokumentacji:

 • diagram klas – wygenerowana dokumentacja,
 • diagram obiektów – odpowiednio do diagramu klas.

Niewymagane do zaliczenia (dla chętnych):

 • diagramy komunikacji,
 • diagramy czasowe,
 • przeglądowe diagramy interakcji,
 • diagram pakietów,
 • diagram wdrożenia,
 • diagram struktur złożonych.