↑ Powrót do Sztuczna Inteligencja

SI – ćwiczenie 1 – boty

Do zadań skorzystaj z załączonej listy Chatbotów (Chatterbotów) lub znajdź wła­sne.

 1. Przeprowadź rozmowę z chatbotem. Spróbuj zdefiniować różnice pomiędzy botem udającym człowieka (przygotowywanym na test Turinga) a botem „asystentem, służącym”.
 2. Sprawdź dwa boty z obu z tych rodzajów na występowanie zachowań:
  1. opowiadanie żartów,
  2. przytaczanie cytatów z twoich wypowiedzi, lub znanych osób,
  3. nawiązywanie wypowiedzi do słów kluczowych,
  4. zadawanie dużej liczby pytań,
  5. powracanie do początku wypowiedzi, sekwencyjne powtarzanie,
  6. zadawanie pytań powstających z twoich wypowiedzi,
  7. odpowiadanie wymijająco, ogólnikowo,
  8. częsta zmiana tematu rozmowy,
  9. problemy z utrzymaniem wątków.
 3. Sporządź raport ze spostrzeżeń.
 4.  Na podstawie powyższych obserwacji, w grupie dwóch osób spróbujcie prze­widzieć zachowania dwóch rozmawiających ze sobą chatbotów (przepisując ich wzajemne odpowiedzi).
 5. Zdenerwuj bota :)

Lista startowa chatbotów

 • cleverbot.com
 • www.chatbot4u.com
 • www.chatbot.pl
 • douweosinga.com
 • apps.facebook.com/luxoft_avatar
 • chatterboty.pl
 • ikea.com.pl (zapytaj Anię)
 • www.chatbots.org
 • www.snikers.pl
 • www.personalityforge.com (hall of fame)
 • www.ecreation.pl
 • wellbot.tk
 • www.inguaris.pl
 • tremo.algit.pl

Do zadań skorzystaj z załączonej listy Chatbotów (Chatterbotów) lub znajdź wła­sne.

 1. Przeprowadź rozmowę z chatbotem. Spróbuj zdefiniować różnice pomiędzy botem udającym człowieka (przygotowywanym na test Turinga) a botem „asystentem, służącym”.

 2. Sprawdź dwa boty z obu z tych rodzajów na występowanie zachowań:

 • opowiadanie żartów,

 • przytaczanie cytatów z twoich wypowiedzi, lub znanych osób,

 • nawiązywanie wypowiedzi do słów kluczowych,

 • zadawanie dużej liczby pytań,

 • powracanie do początku wypowiedzi, sekwencyjne powtarzanie,

 • zadawanie pytań powstających z twoich wypowiedzi,

 • odpowiadanie wymijająco, ogólnikowo,

 • częsta zmiana tematu rozmowy,

 • problemy z utrzymaniem wątków.

Sporządź raport ze spostrzeżeń.

 1. Na podstawie powyższych obserwacji, w grupie dwóch osób spróbujcie prze­widzieć zachowania dwóch rozmawiających ze sobą chatbotów (przepisując ich wzajemne odpowiedzi).

 2. Zdenerwuj bota :)

Lista startowa chatbotów

cleverbot.com

www.chatbot4u.com

www.chatbot.pl

douweosinga.com

apps.facebook.com/luxoft_avatar

chatterboty.pl

ikea.com.pl (zapytaj Anię)

www.chatbots.org

www.snikers.pl

www.personalityforge.com (hall of fame)

www.ecreation.pl

wellbot.tk

www.inguaris.pl

tremo.algit.pl