↑ Powrót do Sztuczna Inteligencja

SI – ćwiczenie 2 – SSN w arkuszu (formuły)

 1. Pobierz arkusz ćwiczeń:
  1. SSN formułami w arkuszu – LibreOfficeCalc
  2. SSN formaułami w arkuszu – Excel (export z LOC)
 2. Jeżeli potrzebujesz otwórz lub pobierz ściągę z SSN (wkrótce).
 3. Wypełnij odpowiednimi formułami pola:
  1. sumator,
  2. Ys, kwadrat różnicy Ys i Y – dla wszystkich trzech funkcji aktywacji,
  3. suma wszystkich kwadratów różnic – jako miara błędu.
 4. Spróbuj znaleźć „ręcznie” – dla skokowej funkcji aktywacji – takie parametry neuronu, by dał wyjście zgodne z poniższą tabelą:
  x1 x2 y
  -0,2 0,5 0
  0,2 -0,5 0
  0,8 -0,8 1
  0,8 0,8 1
 5. Wykonaj ćwiczenie 3 dla operatorów AND, OR. Dobierz właściwą funkcję aktywacji.
 6. W tabeli uczenie wypełnij odpowiednio pola. Jedyne użyteczne informacje pochodzić będą z pól danych wzorcowych:
  1. pierwsze wagi przydziel losowo z zakresu (-1;1)
  2. sumator działa jak w poprzednim zadaniu (wypełnij w dół wykorzystując $)
  3. błąd to różnica pomiędzy wartością oczekiwaną Y a uzyskaną Ys
  4. deltaW zgodnie z regułą Widrowa-Hoffa (iloczyn współczynnika uczenia, wartości błędu i danej wejściowej dla tego wejścia)
  5. wyznacz wartość nowej wagi jako sumę wagi poprzedniej Wi i jej dWi
  6. wypełnij tabelę, pamiętając o zmienności neuronów w ramach epok.
 7. Sprawdź dla różnych:
  1. wartości początkowych wag,
  2. wartości bias,
  3. operatorów logicznych.

Uwaga: Ostatni arkusz w dokumencie zawiera gotowe rozwiązanie – służy on do pomocy, bowiem są znacznie lepsze metody na SSN, niż formuły arkusza kalkulacyjnego.