↑ Powrót do Systemy Wbudowane

Przykładowe założenia projektu

Tytuł projektu: System sterowania światłem dodatkowym przy telewizorze

Cel projektu: Automatyzacja wyłączania światła, podobna do funkcji eco i sleep w telewizorach, pozwalająca zaoszczędzić energię, gdy nikogo nie ma w pokoju, lub oglądający telewizor zasnął

Założenia:

 • system musi umożliwiać ręczne włączanie i wyłączanie,
 • system musi umożliwiać proste ustawienie czasu wyłączenia,
 • system musi umożliwiać ręczne przedłużenie czasu świecenia,
 • system musi wykrywać czynność użytkownika, np.  związaną z oglądaniem telewizji,
 • system musi ostrzegać przed wyłączeniem światła.

Przyjęte rozwiązania interfejsu i funkcjonalności:

 • sterowanie dwoma przyciskami: pierwszy do włączania, ustawiania czasu, przedłużania oraz drugi do wyłączania lampy,
 • predefiniowane 3 czasy włączenia: 1 naciśnięcie – 3 minuty, 2 naciśnięcia – 30 minut, 3 naciśnięcia – 3h, przytrzymanie powyżej 3 sekund – włączenie na stałe, naciśnięcia zliczane modulo 3,
 • komunikacja z użytkownikiem za pomocą 3 diod LED,
 • liczba świecących diod przy włączaniu wskazuje tryb ustawionego czasu pracy: 1 dioda – 3 minuty, 2 diody – 30 minut, 3 diody – 3 godziny, dwie zewnętrzne diody – włączenie na stałe,
 • liczba diod świecących w trakcie pracy wskazuje czas pozostały do zakończenia świecenia zgodnie z czasem ustawienia: 3 diody – powyżej 30 minut do 3 godzin, 2 diody – powyżej 10 minut do 30 minut, 1 dioda – powyżej 3 minut do 30 minut,
 • przed wyłączeniem lampa sygnalizuje wyłączenie migając liczbą diod odpowiednio do pozostałego czasu (do 1 minuty – 1 dioda itd.),
 • aktywność użytkownika wykrywana jest na podstawie danych z czujnika IR (odbiór promieniowania z pilota) – każda aktywność powoduje ustawienie czasu działania na 30 minut, tylko jeżeli do wyłączenia pozostało mniej niż 30 minut. Sygnalizacja nowego ustawienia poprzez miganie środkowej (2) diody przez 3 sekundy po użyciu pilota przy świecącej diodzie 1, później sygnalizacja obiema jw.

Implementacja:

 • każda z funkcji: odczyt przycisków, miganie diody, tryby migania zaimplementowane w postaci funkcji,
 • wartości czasu i wejść predefiniowane (#define),
 • sterowanie lampą symulowane przez czwartą diodę LED lub zespół przekaźników.

Pomysł jest już zaklepany. Przykładowy opis (rozbudowa możliwa), na prośbę studentki, zupełnie przypadkiem na jej przykładzie. Odwaga czasem popłaca. Wykonanie musi obejmować poza działającym kodem i modelem również schematy. W przypadku tego projektu i obsługi przekaźników dopuszczam pracę w dwie osoby. W innych przypadkach takie połączenie również jest możliwe.

utworzony: 2012.01.15 20:39
zmiana: 2012.01.16 23:15
zmiana: 2012.01.16 23:25