O mnie

dr inż. Robert Jacek Tomczak

 1. Stopnie i tytuły
  1. 2008 – doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, dyscyplina: technika rolnicza, specjalność: informatyka stosowana, prac dokt. pt.: „Analiza sygnału akustycznego jako metoda oceny parametrów fizycznych ziarna na przykładzie wilgotności ziarniaków kukurydzy”
  2. 2001 – magister inżynier, kierunek:  Technika Rolnicza, specjalizacja: Informatyka w Inżynierii Rolniczej, praca mgr pt. „Sieci komputerowe w nauce, dydaktyce i doradztwie rolniczym”
  3. 1996 – elektrotechnik przemysłowy, prac dypl. pt. „Radiowęzłowe sieci rozgłoszeniowe w budynkach szkolnych. Rozbudowa, naprawa i konserwacja.
 2. Zatrudnienie etatowe
  1. Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – adiunkt
  2. Ośrodek Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – administrator serwerów, administrator sieci
 3. Wcześniejsza aktywność
  1. (1994-1996) Studenckie Radio Winogrady, Radio FAN (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – realizator dźwięku
  2. (1992-1994) UNI Radio (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – realizator dźwięku, spiker, współautor audycji „Radio Power Flower and Rock Czad”

Komunikaty naukowe

Aktywne uczestnictwo w szkołach i konferencjach naukowych

Pokaż strony »

Publikacje

Publikacje recenzowane

Pokaż strony »

Granty

Udział w grantach i projektach badawczych jako wykonawca

Pokaż strony »

Prace dyplomowe

Prace zrealizowane i obronione

Promotor prac magisterskich

 • (2012) Paulina Cwigon, Maciej Młynarczak „System wspomagający przetwarzanie danych ze zdjęć lotniczych łąk i pastwisk” [UP]
 • (2011) Jacek Hanasko „System wspomagający klasyfikacje zbiorów danych graficznych związanych z sektorem rolno-spożywczym” [UP]
 • (2011) Przemysław Nowak „Ochrona informacji w przedsiębiorstwie rolniczym w kontekście eksploatacji sieci bezprzewodowych” [UP]
 • (2010) Mateusz Janczuk „System …
 • Pokaż strony »

  W sieci

  Systemy indeksujące i profile osobiste w sieci

  • R. J. Tomczak w Google Scholar
  • R. J. Tomczak w Researcher ID
  • R. J. Tomczak w Research Gate

  Pokaż strony »

  Kontakt

  dr inż. Robert Jacek Tomczak

  adiunkt w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

  wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

   

  Kontakt elektroniczny

  e-mail: rjt(at)up.poznan.pl – w sprawach związanych z Uniwersytetem Przyrodniczym

  e-mail: robert.tomczak(at)wsnhid.pl – w sprawach związanych z WSNHiD

   

  Pokaż strony »