↑ Powrót do O mnie

Granty

Udział w grantach i projektach badawczych jako wykonawca

 1. (2011-2014) Projekt badawczy – własny  N N310 720740  „Pomiar stopnia rozwoju systemu korzeniowego wybranych roślin uprawnych w oparciu o komputerową analizę obrazu”, kierownik: dr inż. Krzysztof Nowakowski. Udział 10%.
 2. (2010-2013) Projekt badawczy – własny N N313 273939  „Ocena jakości kompostu z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i modelowania neuronowego”, kierownik: dr inż. Sebastian Kujawa. Udział 5%
 3. (2010-2013) Projekt badawczy – własny N N313 047039 „Monitorowanie użytków zielonych z wykorzystaniem analizy danych przestrzennych i komputerowej analizy obrazu”, kierownik projektu: dr inż. Janina Maria Rudowicz-Nawrocka.  Udział 10%. Kierownik zastępczy w okresie 06.2012 – 09.2013
 4. (2009-2012) Projekt badawczy – własny N N 313 264136″Neuronowa analiza obrazu w identyfikacji fizycznych parametrów jakościowych ziarniaków zbóż i nasion rzepaku”, kierownik: dr inż. Krzysztof Nowakowski. Udział 10%.
 5. (2002) Dubowski A., Wojtkowiak R., Kromulski J., Kędziora R., Nogajewski T., Pawłowski T., Pomianow-
  ski R., Szulc T., Wojtkowiak A., Tomczak R.J., Gdaniec W. 2002. Badania nad doskonaleniem
  pilarek łańcuchowych w aspekcie ograniczenia ich wpływu na środowisko naturalne i zdrowie
  operatora. 44/2002/BE/DS. 12/2002, nieformalna współpraca AR i PIMR. Udział 5%.