↑ Powrót do O mnie

Prace dyplomowe

Prace zrealizowane i obronione

Promotor prac magisterskich

 1. (2012) Paulina Cwigon, Maciej Młynarczak „System wspomagający przetwarzanie danych ze zdjęć lotniczych łąk i pastwisk” [UP]
 2. (2011) Jacek Hanasko „System wspomagający klasyfikacje zbiorów danych graficznych związanych z sektorem rolno-spożywczym” [UP]
 3. (2011) Przemysław Nowak „Ochrona informacji w przedsiębiorstwie rolniczym w kontekście eksploatacji sieci bezprzewodowych” [UP]
 4. (2010) Mateusz Janczuk „System informatyczny wspomagający analizę sieci Wi-Fi na obszarach wiejskich” [UP]

Promotor prac inżynierskich

 1. (2012) Dariusz Adamczyk „System bazodanowy do przechowywania i porównywania kodu programów wytwarzanych przez studentów” [UP]
 2. (2011) Paulina Cwigon, Maciej Młynarczak „Projekt dostępu do zasobów korporacyjnych przez zaawansowane rozwiązania VPN z uwzględnieniem kompatybilności” [UP]
 3. (2011) Hubert Matuszek „Optymalizacja darmowych systemów wirtualizacji dla systemu Linux”
 4. (2010) Marek Piotrowski, Filip Pawlak „Wirtualne Sieci Prywatne”
 5. (2010) Krzysztof Tomczak, Łukasz Tomaszewski, Michał Zborowski „Zdalne zarządzanie bazą danych SQLite”
 6. (2010) Waldemar Paszkiewicz „bezpieczeństwo korporacyjnej sieci komputerowej podłączonej do Internetu
 7. (2010) Leszek Świtalski, Bartosz Chudziński „Okablowanie EC7 – projekty porównawcze”
 8. (2010) Grzegorz Traczyk „Porównanie darmowych systemów wirtualizacji: VirtualBox i VMware Player”
 9. (2010) Marcin Ławniczak „Ochrona informacji w kontekście eksploatacji sieci lokalnej” [UP]
 10. (2010) Dominik Kurzawski „Bezpieczeństwo korporacyjnej sieci komputerowej w sektorze rolniczym, podłączonej do Internetu” [UP]