↑ Powrót do O mnie

Publikacje

Publikacje recenzowane

 1. Sebastian Kujawa, Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak, Jacek Dach, Piotr Boniecki, Jerzy Weres, Wojciech Mueller, Barbara Raba, Tomasz Piechota, Pablo César Rodríguez Carmona, Neural image analysis for maturity classification of sewage sludge composted with maize straw, Computers and Electronics in Agriculture, Volume 109, November 2014, Pages 302-310, ISSN 0168-1699, http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2014.08.014.
 2. J. Rudowicz-Nawrocka ; R. J. Tomczak ; K. Nowakowski ; W. Mueller ; S. Kujawa; Development of software for airborne photos analysis. Proc. SPIE 9159, Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014), 915928 (April 16, 2014); doi:10.1117/12.2064836.
 3. Wojciech Mueller ; Krzysztof Nowakowski ; Robert J. Tomczak ; Sebastian Kujawa ; Janina Rudowicz-Nawrocka ; Przemysław Idziaszek ; Adrian Zawadzki; IT system supporting acquisition of image data used in the identification of grasslands. Proc. SPIE 8878, Fifth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2013), 88781T (July 19, 2013); doi:10.1117/12.2031602.
 4. S. Kujawa ; K. Nowakowski ; R. J. Tomczak ; P. Boniecki ; J. Dach; Image parameters for maturity determination of a composted material containing sewage sludge. Proc. SPIE 8878, Fifth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2013), 88782K (July 19, 2013); doi:10.1117/12.2030563.
 5. Sebastian KUJAWA, Robert J. TOMCZAK, Krzysztof NOWAKOWSKI, Jacek DACH: System do monitorowania temperatury kompostowanego materiału bazujący na platformie Arduino. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58(2), s. 82-86, Poznań 2013
 6. Tomczak R. J., Nowakowski K., Kujawa S., Koszela K., Nowak P. J. 2012. Możliwości stosowania zdjęć lotniczych niskiego pułapu jako danych fotointerpretacyjnych do oceny użytków zielonych.
  Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (139). s. 431-437
 7. Mobile robot utilization in case of inspection of sanitation and venilation pipes Robert Barczak, Krzysztof Koszela, Krzysztof Nowakowski, Robert J. Tomczak, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 57(2), s. 11-14, Poznań 2012
 8. A stand for the image acquisition of composted material based on the sewage sludge S. Kujawa, R. J. Tomczak, T. Kluza, J. Weres, and P. Boniecki, Proc. SPIE 8334, 83341R (2012), DOI:10.1117/12.949899
 9. Identification of malting barley varieties using computer image analysis and artificial neural networks K. Nowakowski, P. Boniecki, R. J. Tomczak, S. Kujawa, and B. Raba, Proc. SPIE 8334, 833425 (2012), DOI:10.1117/12.954155
 10. Autonomous flying system for grasslands and fields monitoring R. J. Tomczak, Janina Rudowicz-Nawrocka, S. Kujawa, and W. Mueller, Proc. SPIE 8334, 83340M (2012), DOI:10.1117/12.946047
 11. The application of the Kohonen neural network in the nonparametric-quality-based classification of tomatoes P. Boniecki, K. Nowakowski, R. Tomczak, S. Kujawa, and H. Piekarska-Boniecka, Proc. SPIE 8334, 833427 (2012), DOI:10.1117/12.954158
 12. Identification process of corn and barley kernel damages using neural image analysis K. Nowakowski, P. Boniecki, R. J. Tomczak, and B. Raba, Proc. SPIE 8009, 80090C (2011), DOI:10.1117/12.89666
 13. Neural networks type MLP in the process of identification chosen varieties of maize P. Boniecki, K. Nowakowski, and R. Tomczak, Proc. SPIE 8009, 800908 (2011), DOI:10.1117/12.896184
 14. Piotr Boniecki, Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak. „Neural networks type MLP in the process of identyfication of chosen varieties of maize” Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 56(1), str. 11-13. Poznań (2011)
 15. Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak, Hubert Glinkowski. 2011 „System informatyczny do diagnozowania silnika z zapłonem samoczynnym” Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna Nr 3
 16. Przemysław Jan Nowak, Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak. „Internetowy system zarządzania informacją wspierający dydaktykę na kierunku studiów „Technika rolnicza i leśna” Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 56(1), str. 96-99. Poznań (2011)
 17. Krzysztof Nowakowski, Piotr Boniecki, Robert Jacek Tomczak, Barbara Raba. „Identyfication of corn and barley kernels damages using neural image analysis” Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 56(1), str. 103-105. Poznań (2011)
 18. Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak, Tomasz Biernacki. „System ekspertowy do diagnozowania wybranych układów ciągników Zetor” Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 56(1), str. 106-108. Poznań (2011)
 19. Tomczak R. J., Weres J. 2009. Neuronowa analiza spektrum sygnału akustycznego w określaniu cech fizycznych ziarniaków.Inżynieria Rolnicza. Nr 8 (117).s. 237-241
 20. Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R. J. (2005) Emisja wybranych związków podczas spalania pozostałości pozrębowych. Obieg Pierwiastków w przyrodzie. Monografia tom III. DW Instytutu Ochrony Środowiska. Warszawa 2005.
 21. Tomczak R. J., Rudowicz-Nawrocka J. J. (2003) Koncepcja zabezpieczeń sieci naukowo-dydaktycznych systemami firewall. Inżynieria Rolnicza 12(54): 325-331.
 22. Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R. J. (2003) Spalanie pozostałości porębowych, a nagrzewanie się gleby. Sylwan nr 6: 24-29.
 23. Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R. J. (2003) Spalanie pozostałości porębowych, a emisja zanieczyszczeń. Sylwan nr 8: 30-36.
 24. Wojtkowiak R., Tomczak R. J., 2003. Analiza porównawcza wybranych właściwości olejów smarujących układ tnący pilarki łańcuchowej. Rośliny oleiste, tom XXIV, 317-325.
 25. Wojtkowiak R., Tomczak R. J. 2003. Analiza porównawcza kinematyki wybranych pilarek łańcuchowych i olejów smarujących układ tnący pilarki łańcuchowej. Inżynieria Rolnicza. Nr 11 (53).s. 245-251
 26. Wojtkowiak R., Tomczak R. J., 2003. Analiza porównawcza wybranych właściwości olejów smarujcych układ tnący pilarki łańcuchowej. Rośliny oleiste, tom XXIV, 317-325.