↑ Powrót do O mnie

Komunikaty naukowe

Aktywne uczestnictwo w szkołach i konferencjach naukowych

 1. (2012) XXXIII Letnia Szkoła Inżynierii Systemów Rolnictwa, Boszkowo, 17-19 września 2012 r., Wykład: Tomczak. R.J. „Problemy systemów autonomicznych w zadaniach inżynierii rolniczej”
 2. (2012) XXIII Letnia Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych, Zakopane, 21-23 maja 2012 r., Poster elektroniczny: Nowak P. J., Tomczak R.J., Rudowicz-Nawrocka J. „Problemy akwizycji danych lotniczych niskiego pułapu”
 3. (2012) 5th WSEAS World Congress on Applied Computing Conference (ACC ’12) University of Algarve Faro, Portugal, May 2-4, 2012, Referat: Pilarski K., Raba B., Nowakowski K., Tomczak R.J., Kujawa S., Boniecki P., Dach J., Przybył J. „Neural Identification Models of Physical Parameters of Selected Quality Cereal Grain”
 4. (2012) XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zasotosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie, Poznań-Puszczykowo, 23-24 kwietnia 2012 r., Referat: Tomczak R.J., Rudowicz-Narocka J., Nowakowski K., Kujawa S. „Specyfika obrazów lotniczych terenów zielonych w kontekście analiz fotogrametrycznych”
 5. (2012) 4th International Conference on Digital Image Processing – ICDIP 2011, April 7-8 2012, Kuala Lumpur, Malaysia
   • Referat: Kujawa S., Tomczak R.J., Kluza T., Weres J., Boniecki P.  „A stand for the image acquisition of composted material based on the sewage sludge”
   • Referat: Tomczak R.J., Rudowicz-Nawrocka J., Kujawa S., Mueller W. „Autonomous flying system for grasslands and fields monitoring”
   • Referat: Nowakowski K. Boniecki P, Tomczak R.J., Kujawa S, Raba B. „Identification of malting barley varieties using computer image analysis and artificial neural networks”
   • Referat: Boniecki P., Nowakowski K., Tomczak R.J., Kujawa S., Piekarska-Boniecka H. „The application of the Kohonen neural network in the non-parametric quality-based classification of tomatoes”
 6. (2011) Sesja Naukowa z okazji 45-lecia studiów na kierunku TRiL, Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, 19 grudnia 2011 r., Referat: Tomczak R.J., Rudowicz-Nawrocka J. „Automatyczny system monitoringu użytków zielonych”.
 7. (2011) IX Międzynarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie” Opole-Głuchołazy 9-11 listopada 2011 r., Referat:  Raba B., Boniecki P., Nowakowski K., Tomczak R.J. „Identification of malting barley varieties using neural image analysis”
 8. (2011) 3rd International Conference on Digital Image Processing – ICDIP 2011, April 15-17, 2011 Chengdu, Chiny
   • Referat: Boniecki P., Nowakowski K., Tomczak R.J., „Neural networks type MLP in the process of identification chosen varieties of maize”
   • Referat: Nowakowski K., Boniecki P., Tomczak R.J., Raba B., „Identification process of corn and barley kernels damages using neural image analysis”
 9. (2011) XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie”, Kraków – Ojców, 11-12 kwietnia 2011 r.,
  • Poster: Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak, Sebastian Kujawa, Janina Rudowicz-Nawrocka „Wpływ liczby cech charakterystycznych na działanie neuronowego modelu identyfikacyjnego”
  • Poster: Robert Jacek Tomczak, Krzysztof Nowakowski, Tomasz Kluza, Przemysław J. Nowak „Wpływ sposobu ograniczania liczby zmiennych na działanie neuronowego modelu identyfikacyjnego”
  • Poster: Janina Rudowicz-Nawrocka, Mateusz Woźniak, Sebastian Kujawa, Robert Jacek Tomczak „Wykorzystanie GIS do inwentaryzacji fortyfikacji i oceny ich wpływu na rozłóg pól uprawnych”
  • Referat: Sebastian Kujawa, Robert Jacek Tomczak, Tomasz Kluza „Koncepcja metody określania stopnia dojrzałości kompostu z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i modelowania neuronowego”
  • Poster: Przemysław Nowak, Jerzy Weres, Robert Jacek Tomczak, Tomasz Kluza „Koncepcja wykorzystania Cloud Computing w monitorowaniu użytków zielonych”
 10. (2010) XII Ogólnopolska konferencja „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie” 26-27.IV.2010 r. Kazimierz Dolny – Lublin
  • Referat: Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak, „Wpływ parametrów akwizycji obrazu na jakość działania neuronowego modelu identyfikacyjnego”,
  • Referat: Barbara Raba, Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak, Hubert Kłys, „Neuronowy model do identyfikacji wybranych fizycznych parametrów jakościowych ziarniaków jęczmienia browarnego”
  • Referat: Robert Jacek Tomczak, Krzysztof Nowakowski, „Wpływ sposobu segmentacji danych ciągłych na dokładność modelu neuronowego informacji silnie zakłóconej stochastycznie”
  • Poster: Hubert Kłys, Krzysztof Nowakowski, Robert Jacek Tomczak, Barbara Raba, „Neuronowa identyfikacja wybranych uszkodzeń mechanicznych ziemniaków”
  • Poster: Krzysztof Koszela, Robert Jacek Tomczak „Wykorzystanie analizy obrazów i technik neuronowych do oceny jakości pietruszki oraz marchwi”
 11. (2010) XXXI Letnia Szkoła Inżynierii Systemów Rolnictwa, Boszkowo 20-22 września 2010 r. Wykład: Robert Jacek Tomczak „Informacje nadmiarowe i ubytki w obrazach cyfrowych”. Wykład w ramach Seminarium Regionalnego „Metody analizy obrazu i sztucznej inteligencji w produkcji rolno-spożywczej”.
 12. (2009) XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie”. Puszczykowo, 27-28.IV.2009 r., Referat: Robert Jacek Tomczak „Informatyzacja czy komputeryzacja? O wiedzy nie dorównującej technologii”
 13. (2008) XI Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie” Kraków-Niepołomice 20-23.IV.2008 r. Referat: Robert Jacek Tomczak „Wardriving. Zagrożenie, czy relane niebezpieczeństwo?”
 14. (2008) VI Międzynarodowe warsztaty akademickie w naukach rolniczych i medycznych 14-16 listopada 2008 r. Opole – Rejviz. Poster: Robert Jacek Tomczak, Jerzy Weres „Neuronowa analiza spektrum sygnału akustycznego w określaniu cech fizycznych ziarniaków”
 15. (2006) IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie” 24-25 kwietnia 2006 r. Poznań – Puszczykowo.
  • Poster: Robert Jacek Tomczak „Ocena zawartości wody w ziarnie na podstawie analizy sygnału akustycznego”
  • Referat: Robert Jacek Tomczak, Sebastian Kujawa „Zastosowanie sieciowych systemów wykrywania włamań na uczelniach i w przedsiębiorstwach sektora rolniczego”
 16. (2006) XXVIII Letnia Szkoła Inżynierii Systemów Rolnictwa 18-21 września 2006 r. Boszkowo. Referat: Robert Jacek Tomczak, Jerzy Weres „Akustyczna metoda oceny wilgotności ziarna”
 17. (2005) VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie”. 25-26 kwietnia 2005 r. Kraków – Przegorzały. Referat: Robert Jacek Tomczak „Ocena wilgotności ziarna na podstawie sygnału akustycznego generowanego w trakcie spadku swobodnego”
 18. (2004) XXVI Letnia Szkoła Inżynierii Systemów Rolnictwa 20-23 września 2004 r. Boszkowo. Referat: Robert Jacek Tomczak „Analiza sygnału akustycznego jako metoda oceny fluktuacji wilgotności ziarna”
 19. (2003) VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie” 14-15 kwietnia 2003 r. Poznań – Puszczykowo. Poster: Robert Jacek Tomczak, Janina Rudowicz-Nawrocka „ Koncepcja zabezpieczeń sieci naukowo-dydaktycznych systemami firewall”
 20. (2003) IX Międzynarodowe Sympozjum „Zastosowanie technik filmowych oraz wideo-komputerowych w badaniach naukowych w rolnictwie”. 12-13 czerwca 2003 r. Kraków-Zakopane. Referat: Roman Wojtkowiak, Robert Jacek Tomczak „Analiza porównawcza kinematyki wybranych pilarek łańcuchowych i olejów smarujących układ tnący pilarki łańcuchowej”.
 21. (2002) Konferencja Puszcza Notecka „Człowiek, las, drewno” organizowana przez PTL oraz RDLP w Poznaniu, Pile i Szczecinie, Poznań – Sieraków. Referat: Roman Wojtkowiak, Mirosław Nowiński, Robert Jacek Tomczak „Spalanie pozostałości zrębowych a emisja lotnych produktów spalania”
 22. (2002) XVI Letnia Szkoła (Konferencja) Metodologii Nauk – Działy Wybrane 12-17 maja 2002 r. Zakopane. Referat: Robert Jacek Tomczak, Krzysztof Koszela, Jerzy Weres „Otwarty system wspomagania produkcji rolnej OPEN Farm”
 23. (2002) V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie”. 15-16 kwietnia 2002 r. Kazimierz Dolny. referat: Robert Jacek Tomczak, Krzysztof Koszela, Jerzy Weres „Otwarty, zintegrowany system zarządzania gospodarstwem rolniczym OPEN Farm”
 24. (2002) V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie” 15-16 kwietnia 2002 r. Kazimierz Dolny. Poster: Robert Jacek Tomczak „Zabezpieczenia publikacji elektronicznych w kontekście udostępniania materiałów naukowych i dydaktycznych w Internecie”
 25. (2001) IV Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie” 7-8 maja 2001 r. Poznań – Puszczykowo. Referat: Robert Jacek Tomczak, Janina Rudowicz, Jerzy Weres „Sieci komputerowe we wspomaganiu nauki, dydaktyki i doradztwa rolniczego”