Archowum tagów: praca przy komputerze

Co robić w przerwę?

W trakcie pracy z komputerem zalecane jest robienie przerw. Zaleca się, żeby przerwa trwała co najmniej 10 minut w każdej godzinie pracy, a przepisy wymagają 5 minut (par. 7 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Dz.U. nr …

Kontynuuj czytanie »